تلفن : 38300004-071
فکس : 32252551،2-071
Email Us At:info@padidehfoam.com 
دفتر مرکزی : ساحلی غربی، بعد از باشگاه دانشگاه ، ساختمان تینا ، شماره 55 ، 
طبقه اول 
کارخانه : شهرک صنعتی بزرگ شیراز

http://padidehfoam.com/