بلوک دیواری پوکه ای صنعتی و معدنی

بلوک دیواری پوکه ای صنعتی و معدنی

کد فنینوع محصولابعاد cmتعداد در متر مربع دیوارحداکثر وزن
kg
M1040بلوک دیواری سر پر سبک
مخصوص دیوارهای داخلی
و پارتیشن بندی
20×40×10
 
116
M1050بلوک دیواری سر پر سبک
مخصوص دیوارهای داخلی
و پارتیشن بندی
 
20×50×10
 
97
M1550بلوک دیواری سر پر سبک
مخصوص دیوارهای خارجی
و پارتیشن بندی
20×50×15  
 
98.5
M2050بلوک دیواری سر پر سبک
مخصوص سرویس ها و
آشپزخانه و اجراء تاسیسات
 
20×50×20
 
109
  • بلوک دیواری سبک دانه پدیده وال
  • فوم سقفی و بلوک دیواری

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید